Instruktør /fagliglederkurs 4 og 5 mai 2021

Publisert: 11.12.2020 av Kim Verner Solstad E-post forfatter

Instruktør- og fagliglederkurs 4 og 5 mai  2021.

Kurset er på Statles rorbusenter, Mortsund. Kurstid: 0830-1530 begge dagene. Info om kurset: Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Kursdeltakerne får en innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon. Målgruppen er Instruktører/veiledere, faglige ledere, representant for de ansatte – lærere i den videregående skole – og andre med opplæringsansvar for lærling/lærekandidater. Kurset er gratis. Deltakere får: lunsj begge dager. Velkommen skal du være. 

Faglig leder må gjennomføre et e-læringskurs før søknaden sendes. Når man har registrert seg på kurset får man en e-post med brukernavn og passord etter noen minutter. Vi anbefaler at så mange som mulig i bedriften gjennomfører e-læringskurset. Det gir alle i bedriften en større forståelse for hva det innebærer å være en lærebedrift.

https://nfk.knowledgeportal.no/partner-register/?accesskey=01403416-46e7-4c70-87e1-ab1c29e269c0

Ved påmelding send mail til post@foklo.no