Kurs

Publisert: 12.02.2020 av Katrine Karlsen E-post forfatter

KURS PORTEFØLJE FOR FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN I SAMARBEID MED KURS AKTØRER.

Kursoversikt:

 • Førstehjelpskurs                             26. mars

  Varme arbeider                                23. april

  Brannvernkurs                                 28. mai

  Brukerkurs                                         23. sept.

  Stillaskurs 2-5 m.                             24. sept.

  Stillaskurs 5-9 m                              24. og 25. sept.

  Førstehjelpskurs                              30. sept.

  Varme arbeider                                1. oktober

  FSE-kurs                                              1. oktober

  Liftkurs                                                8. oktober

  Bro og traveskurs                            9. oktober

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kursene, vi kan treffes på telefon; 760 800 60 eller på epost; post@foklo.no