Eksamen

Publisert: 30.08.2019 av Katrine Karlsen E-post forfatter

 

 

Informasjon om oppmelding til eksamen 

Oppmeldingsfrister
Høsteksamen: 15 september

Slik melder du deg opp til eksamen:

Skjema er tilgjengelig i perioden 24 august til 15 september og fra 10 januar til 01 februar.

Bedrifter og opplæringskontor kan ikke lenger melde lærlinger opp til eksamen. Dette må lærlingen selv gjøre.

Oppmelding til eksamen for lærlinger i 0+4 og 1+3 ordningen, samt lærlinger som skal avholde eksamen i restteori.

Lærlinger i 0+4 eller i 1+3 ordningen som skal ta fellesfag som privatist, er selv ansvarlig for å melde seg på eksamen. Disse lærlingene skal ikke betale avgift.

Lærlinger i disse fagene: - Automatiseringsfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget, Dataeletronikerfaget,  Børsemakerfaget, Elektrikerfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, må selv, melde seg opp til en egen teorieksamen( ofte omtalt som restteori)

Praksiskandidater er privatister, det samme er lærlinger som mangler fag (ikke bestått/ikke vurdering). Disse skal melde seg opp selv og betale avgift.

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/oppmelding-eksamen/