Lønn til lærlinger

Publisert: 30.08.2019 av Katrine Karlsen E-post forfatter

Lærlinglønn

Lurer du på hvor mye du får i lønn som lærling? Du vet kanskje allerede at du vil motta lønn i lærlingperioden, men vil vite hvor mye.

 

Hvor mye tjener jeg som lærling?

Minimumslønn til en lærling tilsvarer begynnerlønnen til en fagarbeider i det aktuelle faget. 

Som lærling har du 2 år opplæring i skole, etterfulgt av 2 år i bedrift. De to siste årene består av 50 % opplæring, og 50 % verdiskaping. I disse to årene har du som lærling rett på lønn.

Prosentsats av fagarbeiderlønn

Lærlinglønnen baserer seg på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Fra første til siste halvår går prosentsatsen fra 30 % til 80 %.

En normal lærlingperiode består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping, altså jobbing. Det er selve jobben du skal få betalt for.

Følger du den normale modellen med 2 år opplæring i skole, og 2 år i arbeid vil du lønnes som en fagarbeider.

Dette tjener du som lærling

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. 

I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen:

  1. Halvår 30% 
  2. Halvår 40% 
  3. Halvår 50%   
  4. Halvår 80% 

Det finnes også muligheter for å bli lønnet flatt gjennom hele lærlingsperioden. Da vil satsen ligge på 50 %.

Lønnen til en lærling avtales mellom bedrift og lærling og reguleres av arbeidsavtalen mellom partene.