Loggskriving

Publisert: 27.03.2019 av Katrine Karlsen E-post forfatter

Den 27.03.2019 ble det sendt ut et brev til alle lærebedrifter i FOKLO med informasjon om loggskriving- dokumentasjon av opplæringen. Brevet ligger som vedlegg i denne saken, trykk på pdf filen for å åpne og lese brevet. 

Logg.pdf