23
sep.

Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs


Dato onsdag 23. september klokken. 12:00 – 16:00
Registreringsfrist

Brukerkurs stillas og stiger:

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.


Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og regelverk
– Innføring i aktuelt stillas
– Gjennomgang av monteringsveiledninger
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
– Godkjenninger og merking av stillas
– Prosedyrer.

 

Fallsikringskurs:

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

 

 

 

 

 

Formål: Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:


– Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

 Målgruppe: Fallsikringskurs passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

 Gjennomføring 4.timer.

 Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1500,- pr deltaker (andre Kr 2500,-), og inkluderer kurshefte og utstedelse av kompetansebevis.

 Kursbevis utstedes etter endt kurs.