01
okt.

FSE lav- og høyspenning og førstehjelp ved strømulykker


Dato torsdag 1. oktober klokken. 08:00 – 16:00
Registreringsfrist

Målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Målgruppe:

Elektro- og automasjonspersonell som arbeider i og vedlikeholder elektriske anlegg.

Kurset inneholder disse emnene:

●   Oppbygging og innhold i FSE
●   Gjennomgang av sentrale paragrafer i FSE
●   Hvorfor forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg?
●   Strømgjennomgang og lysbueskader
●   Sentrale ulykkesstatistikker
●   Den menneskelige faktor
●   Sikkerhetsfilosofi
●   Verneutstyr
●   Opptreden på skadestedet
●   Prioritering og behandling
●   Fallskader
●   Elektriske skader
●   Strømgjennomgang (rytmeforstyrrelser i hjerte)
●   Lysbueskader
●   Brannskader
●   Hvordan HLR utføres (teori og praksis)
●   De mest alminnelige akutte sykdommer
●   Alminnelige reaksjoner når krisesituasjoner oppstår

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE, med unntak av nedfiring. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jfr. § 7 i FSE og kursplan fra Norsk førstehjelpsråd.

Målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell

Målgruppe:

Elektro- og automasjonspersonell som arbeider i og vedlikeholder elektriske anlegg.

Kurset inneholder disse emnene:


●   Strømgjennomgang og lysbueskader
●   Sentrale ulykkesstatistikker
●   Den menneskelige faktor
●   Sikkerhetsfilosofi
●   Verneutstyr
●   Opptreden på skadestedet
●   Prioritering og behandling
●   Fallskader
●   Elektriske skader
●   Strømgjennomgang (rytmeforstyrrelser i hjerte)
●   Lysbueskader
●   Brannskader
●   Hvordan HLR utføres (teori og praksis)
●   De mest alminnelige akutte sykdommer
●   Alminnelige reaksjoner når krisesituasjoner oppstår


kursplan fra Norsk førstehjelpsråd.

Kr 1000,- pr deltaker