30
sep.

Norsk grunnkurs i førstehjelp


Dato onsdag 30. september klokken. 12:00 – 16:00
Registreringsfrist

Kurset innbefatter følgende temaer:

Førstehjelpskjeden

Medisinsk nødtelefon 1-1-3

UNDERSØKELSE AV HJELPESLØS PERSON

 • Vurder bevissthet
 • Puster han normalt?

 

BEVISSTLØS OG PUSTER IKKE NORMALT

 • Ring 1-1-3 og start med 30 brystkompresjoner
 • Fortsett med to innblåsinger
 • HLR-forløp og kommunikasjon med 1-1-3
 • HLR med bruk av hjertestarter

 

FREMMEDLEGEME I HALSEN

 • Har hun satt noe i halsen?
 • Fjerning av fremmedlegeme på person som ikke greier å hoste

 

UAVKLART SITUASJON

 • Våken, men trenger hjelp

 

AKUTT LIVSTRUENDE SITUASJON

 • Mistanke om hjerteinfarkt
 • Mistanke om hjerneslag

 

OPPTREDEN PÅ SKADESTEDET

 • Alvorlig ulykke
 • Mistanke om alvorlig skade/indre blødning
 • Ytre blødning
 • Hverdagsulykker

Pris medlemmer: Kr 500,- pr deltaker (andre Kr 1000,-)

Kursbevis utstedes etter endt kurs.