24
sep.

Stillaskurs 5-9. meter - Teori, inklusive fallsikringskurs


Startdato torsdag 24. september klokken. 08:00
Sluttdato fredag 25. september klokken. 16:00
Registreringsfrist

Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Stillaskurs:

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftenes krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftenes krav til både teoretisk og praktisk opplæring

Formål: Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– kontroll av stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– tillatte belastninger

 Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

 

 Fallsikringskurs: Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

 Formål: Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Gjennomføring 2.dager.

 

Pris totalt for begge kursene: Kr 6 000,- (andre Kr 8000,-)  inklusiv undervisningsmateriell, og utstedelse av stillaskort fra EBA og utstedelse av kompetansebevis for fallsikringskurs.

Kursavgiften dekker også kaffe med «munngodt» og lunch hver dag.

NB: Lærlinger/lærekandidater Kr 3000,- hvis lærebedrift er medlem hos FOKLO.

Påmelding: post@foklo.no