14
jan.

Instruktørkurs


Startdato tirsdag 14. januar klokken. 08:30
Sluttdato onsdag 15. januar klokken. 15:30
Registreringsfrist
Adresse Statles Rorbusenter
Sted Mortsund

INSTRUKTØRKURS Kurset er på Statles Rorbusenter Mortsund Kurstid: 0830-1530 begge dagene. Info om kurset: 

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Kursdeltakerne får en innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon. Målgruppen er Instruktører/veiledere, faglige ledere, representant for de ansatte – lærere i den videregående skole – og andre med opplæringsansvar for lærling/lærekandidater. Kurset er gratis. Deltakere får: Kursbevis og lunsj begge dager. Velkommen skal du være!